TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         21.06.2019 Tarih ve 21-148 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması  yapılmasına karar verilen İlçemiz Ada Mahallesi (eski Yeni Mahalle) Bahçeler altı mevkiinde Tavşanlı Şehir Stadyumunun bulunduğu alanda tapunun 184 ada 2 parsel numarasında 3155,70 m2 alanlı Cavit AŞKIN ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 3 parsel numarasında 1861,60 m2 alanlı Ahmet Selahattin BALCI ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 4 parsel numarasında 7150,70 m2 alanlı Hatice KAYTAN ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 5 parsel numarasında 9066,31 m2 alanlı Emine AKA ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 6 parsel numarasında 2285,77 m2 alanlı Birsen SAKARLI ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 7 parsel numarasında 1464,03 m2 alanlı Yusuf Kenan SAKARLI ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 8 parsel numarasında 2452,02 m2 alanlı Nebahat KASIM ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 9 parsel numarasında 1207,60 m2 alanlı Ahmet Celal BOYACI adına kayıtlı, 184 ada 10 parsel numarasında 5194,80 m2 alanlı Tavşanlı Belediyesi adına kayıtlı  taşınmazların tamamı ile, 171 ada 2 parsel numarasında 5836,54 m2 alanlı Mesut ZEYTİNOĞLU ve Hissedarları adına kayıtlı taşınmazın 6,64 m2 alanlı kısmı, 171 ada 3 parsel numarasında 4090,09 m2 alanlı Tavşanlı Belediyesi ve Hissedarları adına kayıtlı taşınmazın 17,89 m2 alanlı kısımlarını kapsayan ve ekli projede 184 ada 14 parsel numarasında 582,97 m2 alanlı, 184 ada 15 parsel numarasında 18,44 m2 alanlı ve 184 ada 16 parsel numarasında 64,34 m2 alanlı yol fazlası arsaların Maliye Hazinesi adına tesciline müteakip tüm bu parselleri kapsayan Toplam: 34528,81 m2alanda meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 197 nolu İmar Uygulaması 02.08.2019 tarih ve 27-196 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 05.08.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.