TAVŞANLI’NIN KONUMU

Tavşanlı, Kütahya iline bağlı Adronos çayının (Kocasu) kaynak bölgesinde dağlık bir kesimde, Yaylacık dağının güneybatı kenarında kurulu bir ilçedir. Yüzölçümü 1804 Km2 olup, İl merkezinden uzaklığı 48 Km’ dir. İlçemiz 29-30 boylam ve 39-40 enlem daireleri arasında yer almaktadır. 
              Ege ve Marmara bölgelerinin birleştiği bir coğrafi bölgede yer alan ilçenin denizden yüksekliği 860 metredir. İlçe alanının büyük bir kesimi dağlık gür ve geniş ormanlarla kaplıdır. İlçede İç Anadolu Bölgesinin kırsal iklimiyle Ege Bölgesinin ılıman iklimin geçiş özelliklerine sahip bir iklim türü hüküm sürmektedir.          
              Genelde yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer, en çok yağış aldığı mevsim ilkbahardır. Yıllık ortalama maksimum yağış miktarı 611 mm./yıl olduğu dikkate alınacak olursa yöremizde yağış oranı oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. İlçe alanının % 56,9 ‘ ına tekabül eden 102 hektarlık kısmı ormanlık olduğu dikkate alınacak olursa bitki örtüsü yönünden oldukça zengin bir dokuya sahiptir.  
              Yaygın ağaç türü Kızılçam olup, Yaylacık yöresinde geniş Karaçam orman alanları mevcuttur. Ayrıca İlçemizin doğusunda yer alan Vakıf Köyü çevresi ise dünyada eşine başka bir yerde rastlanmayan Piramidal karaçam ağaçlarından oluşan orman ile kaplıdır. Bu bölge, Çevre ve Orman Bakanlığınca koruma altına alınmıştır.