TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 04.10.2019 Tarih ve 1100 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

İlçemiz Kavaklı Mahallesi Tintonlar Sokak No:5’teki 37 ada 10 parselde bulunan  mülkiyeti Mustafa isimli soyadı bilinmeyen (Mercanoğulları lakaplı) kişi ve hissedarlarına ait  Avlulu Ahşap Ev vasıflı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Kavaklı Mahallesi Tintonlar Sokak No:5’teki 37 ada 10 parselde bulunan  mülkiyeti Mustafa isimli soyadı bilinmeyen (Mercanoğulları lakaplı) kişi ve hissedarlarına ait  Avlulu Ahşap Ev vasıflı yapının bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediye Encümeni Belediye Başkan Vekili Ali ÖZDEN’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 07.11.2018 Tarih ve 1448 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

Tavşanlı Kaymakamlığının yazıları gereğince Belediyemiz Teknik Elemanlarınca yapılan tetkik sonucu İlçemiz  Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan bazı yapıların bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan aşağıda Sıra No Bina Sahibi Adresi ada parsel nosu yazan ve ekli krokide gösterilen binaların bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü, binaların çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerlerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsili cihetine gidilmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 15.11.2017 Tarih ve 1349 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

İlçemiz Moymul Mahallesinde bulunan 530ada 20 parseldeki mülkiyeti Mehmet (Hacı) ve Hümmet adlarına kayıtlı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup,Moymul Mahallesinde bulunan 530 ada 20 parseldeki mülkiyeti Mehmet (Hacı) ve Hümmet adlarına kayıtlı yapının bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Mehmet ARI’nın 29.06.2018 tarihli dilekçesinde bahsedilen İlçemiz Yeni Mahalle 787 ada 33 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen 15.12.2017 tarih ve 213 sayılı imar çapının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilat teklifi ile ilgili 03.08.2018 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 06.12.2019 tarih ve 213 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,59 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 31.12.2019

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

İlçemiz Çukurköy Mahallesi 127 ada 1 parsel numaralı taşınmazın sahibi S.S. Tavşanlı Leblebi ve Kuruyemiş İmalatçıları İhtisas Küçük San. Sitesi Yapı Kooperatifinin 27.06.2019 tarihli dilekçesinde bahsedilen imar plan tadilat teklifi ile ilgili 02.08.2019 tarih ve 132 sayılı meclis kararı alınmış olup, S.S. Tavşanlı Leblebi ve Kuruyemiş İmalatçıları İhtisas Küçük San.Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından 04.10.2019 tarihli dilekçelerinde konunun tekrardan değerlendirilmesine yönelik 07.10.2019 tarih ve 171 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 06.12.2019 tarih ve 212 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,60 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 31.12.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve 151282 sayılı yazısında İlçemiz Moymul Mahallesi 402 ada 251 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili imar plan tadilat teklifi ile ilgili 01.02.2019 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 04.10.2019 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak NİP-15581,3 ve  UİP-15582,57 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kazım GÜLİSTAN 09.05.2019 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Çukurköy Mahallesi 2716 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen 24.05.2019 tarih ve 44 sayılı imar çapındaki imar yolunun açılmasına yönelik imar planı ile ilgili  02.08.2019 tarih ve 135 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 1/1000 ölçekli paftanın 04.10.2019 tarih ve 157 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,56 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Osman HASÇELİK 25.06.2019 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Durak Mahallesi 259 ada 52 parselin cephe aldığı Serdaroğlu Sokakta yer alan otopark alanının yeşil alana dönüştürülmesi ile ilgili 06.09.2019 tarih ve 151 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 1/1000 ölçekli paftanın 04.10.2019 tarih ve 158 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,55 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Çardaklı Mahallesinde ihalesi Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan Çardaklı imar uygulaması çalışmaları kapsamında, Çardaklı Mahallesinde Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kanunun Ek-1 maddesi gereği yapılan sayısallaştırma çalışmaları neticesi Çardaklı Mahallesi imar planı ile uyumsuzlukların olduğu tespit edilmiş olup, mevcut imar planı ile ilgili  02.08.2019 tarih ve 134 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 1/1000 ölçekli paftanın 04.10.2019 tarih ve 156 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,53 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediye Encümeninin 11.10.2019 Tarih ve 37-369 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması  yapılmasına karar verilen İlçemiz Çukurköy Mahallesi karayaka mevkiinde yapılan imar planı içerisinde kalan, aşağıdaki ekli listede malik ve alan bilgileri bulunan ada parselleri kapsayan  Toplam: 188.823,24 m2 alanda meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 193 nolu İmar Uygulaması , 11.10.2019 Tarih ve 37-369 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 11.10.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

 

 

İlgililere ilanen duyurulur. 11.10.2019