“Evlilik Öncesi Eğitim” ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri evliliğe “iyi bir başlangıç yapabilme” fırsatı verecektir.

Evlilik uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almalarının önemi bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya konmaktadır. Bu düşünceden hareketle evlilik öncesi eğitim konusunda toplumun dikkatinin çekilmesi amacı başta olmak üzere birtakım düzenlemeler yapılması planlanmış ve evlilik öncesi eğitimle ilgili içerik, eğitimin kimler tarafından verileceği konularının ele alındığı, alanla ilgili değerlendirme ve önerilerin görüşüldüğü “Evlilik Öncesi Eğitim” konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Akademisyenler, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda evlilik öncesi eğitime ilişkin müfredatı belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Evlilik Öncesi Eğitim için biri eğitici el kitabı olmak üzere toplam 5 kitap hazırlanmıştır.

1. Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri

2. Aile Hukuku

3. Evlilik ve Sağlık

4. Eğitici El Kitabı

5. Eğitici Kılavuzu

Bu kitapların temel metinleri ve görsel materyalleri Aile Eğitim Programı (AEP) ünitelerinden seçilerek yapılmıştır.

Eğitim 4 ders olarak planlanmıştır. Eğitimlerin alanının uzmanı eğiticiler tarafından verilmesi yönünde bir insan kaynağı planlaması yapılmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinde görev yapan alan uzmanları ve öğretmenler ile Belediyeler tarafından seçilen eğiticiler Genel Müdürlüğümüz tarafından “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” eğitimine tabi tutulmaktadır.

Ülke genelinde yaygınlaştırılması devam eden Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın standartlaştırılması amacı ile eğitimlerde kullanılacak olan sunumlar Genel Müdürlüğümüz tarafından her bir ünite için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Sunumlarda eğiticilere yol gösterecek olan Eğitici El Kılavuzlarında, eğitimlerde kullanmaları önerilen tüm örnekler özenli bir şekilde hazırlanmıştır. Verilen örneklerde toplumsal hayata katılımda ve ailede rol paylaşımında eşler arası bir fark olmadığına özellikle vurgu yapılmıştır.

Evlilik Öncesi Eğitimin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla 1 Eylül 2012 tarihinde Bakanlığımız ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında bir işbirliği protokolü yapılmış ve aynı gün İstanbul’da 100 çifte eğitim verilmiştir.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından eğitici eğitimlerinin gerçekleştirileceği iller ve belediyelerde görev yapan eğiticilerin eğitimi konusunda bir çalışma takvimi oluşturulmuştur.

Eğitici eğitimleri 2012 Ekim itibariyle başlayıp 9 ilde 81 ilin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Haziran 2013 itibariyle toplam 9 bölgede 2469 kişinin katılımı ile eğitici eğitimleri ülke çapında tamamlanmıştır.

Eğitici eğitimlerine katılan “Evlilik Öncesi Eğitim” lerin illerdeki planlanmasından sorumlu il müdür yardımcıları ile gerçekleştirilen toplantılarda eğitimlerin ayrıntıları görüşülerek illerinde belediyeler ile işbirliği halinde çalışmaları gerektiği üzerinde durulmuştur.

Eğitici eğitimleri devam ederken illerde il müdürlükleri aracılığıyla hem eğitici eğitimleri hem halka yönelik eğitimler hem de askerlere ve polis okulu öğrencilerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir.

 

aile_hukuk_rehberi_250px 1. Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri
aile_hukuk_rehberi_250px 2. Aile Hukuku
evlilik_ve_saglik_250px 3. Evlilik ve Sağlık
egitici_kitabi_250px 4. Eğitici El Kitabı
eoe-el-rehberi-kapak_250px 5. Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi