TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediye Encümeninin 09.08.2019 Tarih ve 28-198 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması  yapılmasına karar verilen İlçemiz Çardaklı Mahallesi civarında yapılan imar planı içerisinde kalan, aşağıdaki ekli listede malik ve alan bilgileri bulunan ada parselleri kapsayan  Toplam: 391787,25 m2 alanda meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 194 nolu İmar Uygulaması , 09.08.2019 Tarih ve 28-198 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 09.08.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

 

 

İlgililere ilanen duyurulur. 09.08.2019