TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Encümeninin 31.01.2020 Tarih ve 5-44 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen
İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka mevkiinde kalan, Belediyemizce ihalesi yapılan ekli listede malik ve ada/parsel m2’leri belirtilen
Toplam: 189851,59 m2 alanda meri imar planı
ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre
193 nolu İmar Uygulaması, 31.01.2020 Tarih ve 5-44 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.
Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 31.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay müddetle
Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.


İlgililere ilanen duyurulur. 31.01.2020