TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve 81 sayılı yazılarında bahsi geçen Tavşanlı İstasyon Aile Sağlığı Merkezi için daha önce 04.10.2019 tarih ve 166 sayılı meclis kararı alınmış ve Aile Sağlık Merkezi ile ilgili ASM-Oda Planlaması dikkate alınarak projedeki plan tadilatının yapılabileceği, mülkiyet olarak ise bir miktar yoldan ihdas ile birlikte 182 ada 7 ve 8 parselin tevhit edilerek Sağlık Ocağı alanı olarak değiştirilmesi yönünde plan tadilat teklifi ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 211 sayılı  Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,61 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020