TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 13.05.2019 tarih ve 89 sayılı yazısında bahsedilen İlçemiz Çukurköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4889,5423,5424,5425 ve 6181 parsellerin üzerinde Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği Binası bulunan taşınmazların Tavşanlı Belediyesine devri karşılığında mülkiyeti Tavşanlı Belediyesine ait 1665 ada 2 parselin 6175,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihtiyaç duyulan kısmı üzerine yeni bir “Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği Binası” yaptırılması kapsamında plan tadilatı ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 218 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,62 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020