TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Kavaklı Mahallesi 2 ada 14,19,20 parsel numaralı ve 1205 ada 1 parsel numaralı taşınmazların hissedarı İhsan KIZILÇAM 24.10.2019 tarihli dilekçesinde bahsedilen plan tadilatı ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 220 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,63 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020