Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Mehmet ARI’nın 29.06.2018 tarihli dilekçesinde bahsedilen İlçemiz Yeni Mahalle 787 ada 33 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen 15.12.2017 tarih ve 213 sayılı imar çapının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilat teklifi ile ilgili 03.08.2018 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 06.12.2019 tarih ve 213 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,59 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 31.12.2019