TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve 151282 sayılı yazısında İlçemiz Moymul Mahallesi 402 ada 251 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili imar plan tadilat teklifi ile ilgili 01.02.2019 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 04.10.2019 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak NİP-15581,3 ve  UİP-15582,57 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019