25 Temmuz 2016 Olağanüstü Meclis Kararları

GÜNDEM

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine göre 25.07.2016  Tarihinde Pazartesi günü  Saat: 15.00’de yapacağı Olağanüstü toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ.

  1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.07.2016 Tarih ve 539 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiindeki 521 ada 25 parseldeki evvelce yapılan tahsisin kaldırılması talebinin görüşülmesi.

 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

  1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.07.2016 Tarih ve 539 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde kain 521 Ada 25 Parsel numarasında 31541/34145 hissesi Belediye Başkanlığımıza ait taşınmaz ile ilgili olarak Tavşanlı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin 02.02.1989 Tarih ve 1/6 Sayılı kararı ile imar planında Kolej alanı olarak görünen kısmının Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfına 1580 Sayılı Belediye Kanununun 70. Maddesi 11.fıkrası hükümlerince yıllık ortalama 100.000 TL bedelle intifa hakkı verilmiştir. Belediye Meclisimizin evvelce almış olduğu 02.02.1989 Tarih ve 1/6 Sayılı kararı ile 08.02.1990 Tarihli ve 1/4 Sayılı İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran mevkiinde kain 521 ada 25 parsel numarasında 31541/34145 Hissesi Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazla ilgili Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfına 99 yılık süreyle verilen intifa hakkının Belediye Başkanlığımız Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu 25.07.2016 Tarihli mütalaası doğrultusunda 23.07.2016 Tarih ve KHK/667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.Maddesine göre iptal edilmesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.