07 Eylül 2016 Meclis Kararları

GUNDEM
Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 02.09.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanağının görüşülmesi.
 2. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.08.2016 Tarih ve 94 sayılı yazısında bahsi geçen Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Bosna Hersek Doboj İstok ilçesindeki yapımı devam eden Çocuk ve Gençlik Merkezine destek talebinin görüşülmesi.
 3. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 26.08.2016 Tarih ve 607 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediye Zabıta Talimatnamesine oto galericilik faaliyetleriyle ilgili madde eklenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 604 Sayılı yazısında bahsi geçen Sinan BOZKURT tarafından önerilen Belediyemize ait Moymul Mahallesi 544 ada 12 parseldeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 605 Sayılı yazısında bahsi geçen Ömerbey Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 606 Sayılı yazısında bahsi geçen mülkiyeti belediyemize ait uygun bir alanın İlçemizde açılması düşünülen Et ve Balık Kurumuna tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
 7. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı Yazısında bahsi geçen Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğünün Emet ve Kuruçay üst geçitleriyle ilgili imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet YAŞAR tarafından önerilen Moymul Mahallesi 1226 ada 163 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 560 Sayılı yazısında bahsi geçen Mustafa TAŞ tarafından önerilen Çukurköy Mahallesi 5078 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı yazısında bahsi geçen Çevreyoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesiyle Eski Cezaevi arasındaki 8 hektarlık alanda evvelce alınan 07.10.2011 Tarih ve 9/120-8 Sayılı ve 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Meclis Kararlarında bahsedilen Kentsel Dönüşüm alanının imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 564 Sayılı yazısında bahsi geçen ve Hakan TOKGÖZLÜ tarafından önerilen Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parselde imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 05.08.2016 Tarih ve 8 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.08.2016 Tarih 94 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 22.082016 Tarih ve 184 sayılı yazılarıyla Bosna Hersek Doboj İstok ilçesinde Bosna Hersek Uluslararası Dayanışma Forumu Emmaus Yardım Derneği tarafından mağdur çocukların ve gençlerin sosyalleşme sürecine katkı sağlanması ve çocukların yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapımına devam edilen Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne beton bungalov evlerin inşa edilmesiyle ilgili Belediyemizden destek talebinin uygun görülerek Belediyemiz ile Bosna Hersek Doboj İstok Belediyesi arasındaki Kardeş Şehir ilişkisi çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (p) fıkrası gereğince 1 Adet beton bungalov evin yapım maliyetinin Belediyemizce karşılanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye zabıta Müdürlüğünün 26.08.2016 Tarih ve 607 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan Oto Galericilerin 2015 yılı içerisinde şehir merkezinden çıkarılarak Şehit Ayhan Bütün Sokakta bulunan Galericiler Sitesine taşındığı, Bu nedenle ilçe merkezinde oto galericilik faaliyeti yapılmamakta olduğu ancak aracına satılık levhası koyarak halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklara park etmek suretiyle satış yapıldığı,Bu nedenle Belediye Zabıta Talimatnamesinin “Belediye yasaklarına ait kısma ek madde olarak Oto galericiler sitesi haricinde cadde ve sokaklarda aracına satılık levhası koymak suretiyle satış yapılmaması ve uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32 maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır” hükmünün eklenmesine yönelik talebinin,uygun görülerek ve ayrıca Araç Kiralama (Rent a Car) firmalarının da şehir dışına çıkartılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (m) fıkrası gereğince kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 604 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Moymul Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 544 ada 12 parsel numaralı 283 m2.lik taşınmazın günün rayiç bedellerinden satın almak üzere Sinan BOZKURT tarafından önerilen talebin,söz konusu taşınmazın belediyemizce başka amaçlarda kullanılması planlandığından uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 605 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Moymul Mahallesi 1167 ada 1, 2 parsel , 1168 ada 1,2,3 parsel, 1169 ada 1,2,3,4 parsel, 1171 ada 1,2,3 parsel, 1172 ada 1,2 ve 3 parsel, 1173 ada 1,2,3 parsel, 1174 ada 1,2,3,4 parsel, 1175 ada 2,3,4,5,6 parsel ve 1176 ada 1,2,3 parsel ile mülkiyeti Tavşanlı Yörem Ekmek Unlu Mamuller Gıda Temizlik Hiz.San. ve Tic. adına kayıtlı taşınmazların İlçemizde hazır konut alanlarını oluşturabilmek maksadıyla Toplu Konut Alanı Olarak gerekli plan tadilatı yapılmasına yönelik  talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 606 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait çarşı içinde bulunan hali hazırda kullanılmayan dükkanlardan uygun olan ve/veya olanların ilçemizde açılması düşünülen Et ve Süt Kurumuna tahsisine yönelik talebin,daha sonraki toplantılarda görüşülmek üzere ERTELENMESİNE  mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Kütahya-Tavşanlı-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Emet Kavşağı ile Kuruçay Kavşağı üzerinde T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan taşıt üst geçit ve yaya alt geçitlerden dolayı yeni oluşan karayolu güzergahı ve kavşak düzenlemelerinin imar planına işlenmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, D.D.Y. Bölge Müdürlüğünce yapılacak olan Emet ve Kuruçay Taşıt Üst Geçit Projesinde mevcut yapılması planlanan yan yol ve kavşak çalışmalarının imar planına işlenmesi,30-L-II-D, 30-L-III-A, 30-L-III-B, 30-L-III-C ve 30-L-III-D imar paftalarına işlenmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Balıklı Parkı civarında 1226 ada 163 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılması planlanan kız öğrenci yurdu binasına ait mevcut inşaat halindeki yerin 5 kata çıkarılmasına yönelik Mehmet YAŞAR tarafından önerilen talebin,İlçemizde Yurt ihtiyacının ülke genelinde oluşan son genel durum itibariyle daha detaylı araştırılabilmesi için ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 560 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi 5078 parsel numarasında 584 m2.lik Ayşe TAŞ adına kayıtlı taşınmaz için verasetçisi Mustafa TAŞ tarafından önerilen uygulama imar planına göre yeşil alanda kalan kısmının vasfının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, Taşınmazın üzerinden yüksek gerilim hattının geçmesi ve tadilat talep edilen imar paftasında emsal yeşil alan ayrılamayacak olmasından dolayı uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı yazısın yapılan tetkiki sonucu; Belediye Meclisimizce evvelce alınan 07.10.2011 tarih ve 9/120-8 Sayılı Kararı ile Çevre yoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesi ile eski Cezaevi arasında kalan yaklaşık 8 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş, 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Kararıyla da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi hükümleri çerçevesinde Afet Riski Altındaki Alan olarak belirlenen söz konusu alanda imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebin,Söz konusu alanla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Anket Çalışması yapılacak olması nedeniyle talebinin ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 564 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numarasındaki taşınmazın maliklerinden Hatice TOKGÖZLÜ verasetçisi Hakan TOKGÖZLÜ tarafından önerilen uygulama imar planına göre yeşil alanda kalan Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.’ye ait vana gurubunun bulunduğu kısmının vasfının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, Hakan TOKGÖZLÜ tarafından 28.07.2016 Tarih ve 3026 sayılı Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.’ye ait yazısında sehven Kavaklı Mahallesi 53 ada 13 parsel yazıldığından bahisle yazının düzeltilmesi imar komisyonunca talep edilmiş telefonla teyit alınarak yazılı evrakın tarafımıza ulaştırılmasına istinaden (02.09.2016 Tarih ve KTH-2016/3347 Sayılı Yazısı) alansal bazda büyüme olmadan parsel cephesinin Hastane yolu tarafından düzeltilmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim TUNÇ tarafından önerilen Belediye Meclisinin Ekim Ayında yapacak olduğu toplantının 5 Ekim tarihinde yapılmasına yönelik talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.