06 Nisan 2016 Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 01.04.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00 de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 24.03.2016 Tarih ve 34 Sayılı yazısında bahsi geçen Bir önceki yıla ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.Maddesine göre hazırlanan Başkanlığın 1 yıllık FAALİYET RAPORUNUN okunup görüşülmesi.
3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 67 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesi gereği kalan süreyi tamamlamak üzere ikisi yedek ikisi Asil Belediye Meclis Katip Üyeliği seçimlerinin yapılması.
4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 68 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesi gereği kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği seçimlerinin yapılması.
5. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 65 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.Maddesi gereği 1 Yıl görev yapmak üzere 2 Encümen Üyeliği seçiminin yapılması.
6. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 66 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi gereği Meclis Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu Üyeliği seçimlerinin yapılması.
7. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 13 Sayılı yazısında bahsi geçen Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 166 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle 730 ada 50 Parseldeki Maliye Hazinesine ait taşınmaz için İlçe Mal Müdürlüğünün imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 167 Sayılı yazısında bahsi geçen Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel için Aziz BULŞUN tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 168 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle Çevreyolu kenarındaki 1270 ada maliklerinin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 170 Sayılı yazısında bahsi geçen Şirin Et Sucuk San.Tic.Ltd.Şti.adına Abdurrahman ŞİRİN‘in imar plan tadilatına itirazının görüşülmesi.
12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 171 Sayılı yazısında bahsi geçen S.S.Tavşanlı Taşıyıcılar Kooperatifinin imar plan tadilatına itirazının görüşülmesi.
13. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 172 Sayılı yazısında bahsi geçen Mevlana Camii dernek Başkanı Mustafa SEVER’in Sokak ismi değişikliği talebinin görüşülmesi.
14. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 173 Sayılı yazısında bahsi geçen Moytaş Gıda Taş.Hayv.Mad.Turz.Teks.San.Tic.A.Ş. adına Halit GÜRER’in imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
15. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 174 Sayılı yazısında bahsi geçen Ulucami Mahallesi 86 ada 40 parseldeki taşınmaz için Mehmet BAŞ tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalledeki 734 ada malikleri tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclis Üyesi İrfan GÜLEÇ imzasına havi 04.03.2016 Tarihli Ulucami Mahallesi Yalvaç Sokağın Prof.Dr.Necmettin Erbakan Caddesi olarak ve ayrıca Cuma Pazarı meydanı olarak anılan Saat Kulesinin olduğu Meydanın da Erbakan Meydanı olarak isim değişikliği yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
18. Evvelce Ertelenen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çukurköy Mahallesi 1505 ada 2 parselin tahsisine yönelik talebinin görüşülmesi.
19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 251 Sayılı yazısında bahsi geçen Yunus KAVUNCU tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
20. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazısında bahsi geçen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
21. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 253 Sayılı Yazısında bahsi geçen Bedesten Alanı imar plan tadilatı pafta onayının görüşülmesi.
22. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 254 Sayılı Yazısında bahsi geçen Domaniç Caddesindeki Belediye Hizmet Alanında imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

K A R A R Ö Z E T L E R İ :
1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 04.03.2016 Tarihli ve 3 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu söz isteyen olmadığından 04.03.2016 Tarihli ve 3 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
2. Denetim Komisyonu Başkanlığının 31.03.2016 Tarihli yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2015 Yılı gelir ve giderleri ile buna ilişkin hesap kayıt ve işlemleriyle ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.Maddesi gereği Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin Hesap Kayıt ve İşlemlerinin denetimine dair; 19.01.2016 ve 23.02.2016 Tarihli raporları Denetim Komisyonu başkanı Mehmet Akif ARSLAN tarafından okundu.Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde tanzim edildiği ve herhangi bir eksikliğin bulunmadığına dair gerekli bilgilendirme yapıldı.
3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.Maddesi gereğince Meclis 1.Başkan Vekili Mehmet ÇAĞIRKAN tarafından Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 24.03.2016 Tarih ve 34 Sayılı yazısına ekli dosyadaki 298 sayfadan müteşekkil 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.Maddesinin 4.Fıkrasında belirtilen ölçütler doğrultusunda hazırlanan 1 Yıllık faaliyetleri içeren raporu okunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.Maddesine göre hazırlanan Başkanlığın 2015 Yılına ait 1 Yıllık faaliyet raporunun kabulüne mevcut üyelerinin oybirliğiyle karar verildi.
4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 67 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere Oyların gizli olarak kullanılması ve aleni tasnifi neticesi 22 Oy alan Ahmet Yılmaz KUL ile yine 22 Oy alan Aziz KAYASAL’ın Asil Üye olarak,22 Oy alan Saadet KUTLU ile İrfan GÜLEÇ’in de Yedek Üye olarak Meclis Katipliklerine seçilmelerine karar verildi.
5. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 68 Sayılı Yazılarının tetkiki sonucu;Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere Oyların gizli olarak kullanılması ve aleni tasnifi neticesinde Meclis 1.Başkan Vekilliğine 20 Oy alan Mehmet ÇAĞIRKAN’ın, Meclis 2.Başkan Vekilliğine de 19 Oy alan Fehmi KOÇ’un seçilmelerine karar verildi.
6. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 65 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) Fıkrası hükmüne göre 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere Oyların gizli olarak kullanılmasını müteakip aleni tasnifi sonucunda;18’er oy alan Mehmet ATABAY ile Mehmet Akif ARSLAN’ın bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
7. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 66 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu; Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesine göre Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu için Siyasi partilerin meclisteki üye sayısının oranlaması göz önüne alınarak yapılan seçim sonucu;Mehmet Akif ARSLAN,Halil İbrahim ALTINBAY,Hasan ORDU,Saadet KUTLU ve Mehmet ALKAN’ın 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine seçilmelerine kara verildikten sonra, yine aynı usule göre yapılan seçim neticesine göre de;Bekir GEDİK,Mehmet ŞİRİN,Ali ÖZDEN,İsmail AKA ve Ahmet Alaaddin ARIKAN’ın 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere İmar Komisyonu Üyeliklerine seçilmelerine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 13 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasıyla ilgili talebinin bu konuda ilgili birim ve Zabıta Müdürlüğünce Meclisin bilgilendirilmesi bakımından bir sonraki toplantıda konunun değerlendirilmek üzere ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 166 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 201 sayılı yazılarında bahsedilen İlçemiz Yeni Mahalle 730 Ada 50 Parselde Hazine adına kayıtlı halen Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne Malmüdürü ve Vergi Dairesi Müdürü Lojmanı olarak kullanılmak üzere tahsisli durumda bulunan, kullanılmayacak durumda olması sebebiyle ihtiyaca cevap veremediği gibi tamir ve onarımının ekonomik olmadığı anlaşılmış olduğundan bahisle söz konusu parsel için Resmi Kurum Alanından Konut Alanına çevrilmesine yönelik imar plan tadilatı talebi, Bitişik Nizam Bodrum + 4 Kat olarak mesken alanı yapılması uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 167 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için Aziz BULŞUN tarafından önerilen, evvelce 02.10.2015 Tarih ve 156 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Emsal:1,60 olarak değiştirilen ancak yapılacak plan değişikliğinde parselin kapalı spor salonuna komşu olan kısmındaki Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılması yönündeki talebinin,Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılmasının Belediye Hizmet Alanının (yaklaşık 2000 m2.lik kısmının) bedelsiz olarak Belediyemize devredilmesi kaydıyla uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE üyelerden Ali ÖZDEN,Fehmi KOÇ,Mehmet ŞİRİN ve Bekir GEDİK’in ise Ayrık Blok 3 Kat olan kısımda ada bazında TAKS:0,40 KAKS:1,60 olacak şekilde tadilat yapılması ve Belediye Hizmet Alanının bedelsiz olarak Belediyeye devredilmesi yönündeki görüşleriyle muhalefetine binaen diğer üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 168 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Çevre yolu kenarında bulunan 1270 adada bulunan taşınmaz malikleri tarafından önerilen, kat artışı yapılmasına yönelik taleplerinin,Revizyon İmar Planında ve Kentsel Dönüşüm Alanında konunun değerlendirilmek üzere uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 170 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;Şirin Et ve Sucuk San.ve Tic.Ltd.Şti. adına Abdurrahman ŞİRİN tarafından evvelce Belediye Meclisince 09.01.2015 Tarihinde kabul edilen ve 09.01.2015 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının kendi parseline denk gelen 31.L.I.A imar paftasına itiraz talebinin, Atıksu Arıtma Tesislerine gidecek olan Ana Kolektör hattının geçirilebilmesi muvafakatine karşılık servis yolu niteliğindeki yan yolun iptal edilmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 171 Sayılı yazsının tetkiki sonucu; S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı tarafından evvelce Belediye Meclisince 09.01.2015 Tarihinde kabul edilen ve 09.01.2015 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının kendi parseline denk gelen 31.L.I.A imar paftasına itiraz talebinin, Atıksu Arıtma Tesislerine gidecek olan Ana Kolektör hattının geçirilebilmesi muvafakatine karşılık servis yolu niteliğindeki yan yolun iptal edilmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 172 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Hanımçeşme Mahallesinde bulunan Mevlana Camii önündeki Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili Mevlana Camii Dernek Başkanı Mustafa SEVER tarafından önerilen talebin,Sokak İsminin Tavşanlıda mevcut olmasından dolayı mükerrerliğin giderilebilmesi açısından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (n) fıkrası gereğince İlçemiz Hanımçeşme Mahallesinde bulunan Mevlana Camii önündeki Sokak isminin Şems Sokak olarak değiştirilmesine ve aynı Kanununun 81.Maddesi hükmü doğrultusunda Mülki Amirin onayına sunulmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 173 Sayılı yazsının tetkiki sonucu; Moytaş Gıda Taş.Hay.Mad.Tur.Teks.San.ve Tic.A.Ş. adına Halit GÜRER tarafından önerilen,İlçemiz Moymul Mahallesi 1239 ada 159 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen imar çapında 3 kat olarak belirtilen kat adedinin 5 kata çıkarılmasına yönelik söz konusu talebin müstakil müracaat olduğundan ve parsel bazında değişiklik yapılamayacağından uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 174 Sayılı yazsının tetkiki sonucu; İlçemiz Ulucami Mahallesi Şekerlik Caddesi Karaveliler Sokakta bulunan 86 ada 40 parseldeki 125,75 m2 alanlı taşınmaz için Mehmet BAŞ ve Yasin BAŞ tarafından önerilen parselinin Bodrum+4 kat olarak imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebi uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
17. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Karayaka Mevkiinde bulunan 734 ada 81 parsel numaralı taşınmaz için Celal ÖZYAŞAR ve komşuları tarafından önerilen 3 kat olan yapı nizamının 4 kata çıkarılmasına yönelik imar plan tadilatı talebinin,Yol genişlikleri ve yaklaşma mesafelerini sağlamaması nedeniyle uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
18. Belediye Meclis Üyesi İrfan GÜLEÇ tarafından 04.03.2016 Tarihli talebiyle önerilen Sokak ve meydan ismi değişikliği talebinin tetkiki sonucu; Ulucami Mahallesi Yalvaç Sokağın Prof.Dr.Necmettin Erbakan Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin, Numarataj sisteminin yeni yapılmış olduğundan,değişikliğin yaklaşık 50 adet bina ve bunlara bağlı 200’e yakın bağımsız birimin adres değişikliği,numarası ve levhanın değişecek olmasından dolayı uygun görülmeyerek REDDİNE, Cuma Pazarı meydanı olarak anılan Saat Kulesinin olduğu Meydanın Erbakan Meydanı olarak isim değişikliği yapılmasıyla ilgili talebinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (n) fıkrası gereğince KABULÜNE ve aynı Kanununun 81.Maddesi hükmü doğrultusunda Mülki Amirin onayına sunulmasına oy çokluğuyla karar verildi.
19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 277982 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Köyiçi Mevkii 1505 ada 2 parselde bulunan halen Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan 6.358,55 m2 alanlı taşınmazın bulunduğu alana Çukurköy İlkokulu/Ortaokulu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın Eğitim ve Sosyal Tesis Binası olarak tahsisi edilmesine yönelik talebi, alanın tamamının istenmesi, yeşil alan olarak kullanılan kısmın da içerisinde bulunduğundan uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
20. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 251 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Danacılar Sokak ile Şıhlar Sokağa cepheli 394 ada 12 parsel numarasında Yunus KAVUNCU adına kayıtlı taşınmazın Bitişik Nizam Bodrum+3 kata müsaadeliden Bitişik Nizam Bodrum+4 kata çıkarılması yönündeki imar plan tadilatı talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
21. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazsının tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarına cepheli 195 Ada uygulama imar planında Bitişik Nizam Bodrum+5 kata müsaadeli aynı ada Hacı Arifoğlu tarafına cephesi ise Bitişik Nizam Bodrum+4 kata müsaadeli ticari alanda kalmakta olup adanın ortasında yaklaşık 500 m2’lik otopark alanı bulunmaktadır. Ekli kadastral paftada görünen mevcut kadastral durum meri imar planına göre minimum cephe ve derinlik şartlarını sağlamamakta,birbirleri ile şuyulu durumdadır.Hızla büyüyen ve gelişen Tavşanlımızda düzgün yapılaşma ve şehirleşmeye imkan sağlayabilmek için bahse konu alanda plan tadilatı yapılması kaçınılmaz olmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinde bahsedilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesi ve yapı yoğunluğunu artırmayacak şekilde gerekli ticari plan tadilatının yapılabilmesi yönündeki talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

22. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 253 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 296 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 parsel numaralı taşınmazlar, 297 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 298 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22 parsel numaralı taşınmazlar, 299 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile şahıs mülkiyetinde bulunan 294 ada 1,2,3,4,5 parsel numaralı taşınmazlar, 295 ada 1,2,3,4,6,7 parsel numaralı taşınmazlar,296 ada 1 ve 298 ada 1,2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz projesi olan Bedesten Projesine ait 08.01.2016 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli paftanın plan tadilatının onanarak askıya çıkarılması yönündeki talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
23. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 254 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye hizmet alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden bedesten projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerektiğinden imar vasfının değiştirilmesine yönelik talebin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
24. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 256 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 296 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 parsel numaralı taşınmazlar, 297 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 298 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21, 22 parsel numaralı taşınmazlar, 299 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile şahıs mülkiyetinde bulunan 294 ada 1,2,3,4,5 parsel numaralı taşınmazlar, 295 ada 1,2,3,4,6,7 parsel numaralı taşınmazlar,296 ada 1 ve 298 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz projesi olan Bedesten Projesine ait 08.01.2016 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilmiş olduğundan şahıs mülkiyetinde bulunan 294 ada 1,2,3,4 ve 5 parsel 295 ada 1,2,3,4,6 ve 7 parsel, 296 ada 1 parsel ile 298 ada 1 ve 2 parsellerin satın alma, takas-trampa ve hibe yolu ile olmak üzere kamulaştırılması kamulaştırma işleminin 2942 Sayalı Kamulaştırma Kanunun 6.ve 8.Maddeleri gereğince yürütülmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.69. ve 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
25. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 31.03.2016 Tarih ve 157 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Kütahya Baştaş Beton-Parke Bordür İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 43 U 7219 plakalı 2016 Model K9KR858D098664 Motor numaralı UU1HSDNDG54824039 Şase Numaralı Dacia Duster Marka Arazi Aracının Belediyemize Hibe edilmesi yönünde talepte bulunulduğu göz önüne alınarak,Belediyemiz teknik elemanlarınca gerekli kontrollerin yapıldığı söz konusu aracın sağlam ve hasarsız oluşu nedeniyle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmasında büyük katkı ve fayda sağlayacağı kanaatinin oluşmasından dolayı Noterden yapılacak hibe senedi doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (i) Fıkrası gereği hiçbir bedel ödemeksizin bağış yoluyla 43 U 7219 plakalı 2016 Model Dacia Duster Marka Arazi Aracının Belediyemiz adına hibe olarak kabul edilmesine mevcut Üyelerin oy birliğiyle karar verildi.