05 Mart 2016 Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 04.03.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 19.30 da yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
2. Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 18 Sayılı Yazısında bahsi geçen Bosna Hersek Cumhuriyetinde yapılacak 23 Nisan Kutlamalarına katılınması talebinin görüşülmesi.
3. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 188 Sayılı yazısında bahsi geçen Şehir içi yolcu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
4. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 10 ve 11 Sayılı Yazısında bahsi geçen Terminal Tavan Ücret Tarifesiyle İş Bitirme Belgesi ve İmar plan tadilat talepleri için tarife belirlenmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
5. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 54 Sayılı Yazısında bahsi geçen Yeraltı Konteyneri konulmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
6. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 70 Sayılı yazısında bahsi geçen Hafıza VURAL tarafından önerilen Kavaklı Mahallesi Şekerlik Caddesi Güven Sokak 41 ada 28 parselin imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
7. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 71 Sayılı yazısında bahsi geçen Kütahya Valiliğinin Yeni Mahalle 752 ada 1723 parselin tahsisine yönelik talebinin görüşülmesi.
8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çukurköy Mahallesi 1505 ada 2 parselin tahsisine yönelik talebinin görüşülmesi.
9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 73 Sayılı yazısında bahsi geçen Bekir GÜNER tarafından önerilen Yeni Mahalle 1204 ada 268,265 ve 264 parselleri satın alma talebinin görüşülmesi.
10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 74 Sayılı yazısında bahsi geçen Cemal TÜRKYILMAZ tarafından önerilen Moymul Mahallesi 354 ada 9 parselin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 75 Sayılı yazısında bahsi geçen Peker Kardeşler Tarım Ürnl.Gıda Hayv.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.’nin Karakova Mahallesi 1102 ada 12,14,15 ve 16 parselleri satın alma talebinin görüşülmesi.
12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 84 Sayılı yazısında bahsi geçen Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
13. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 86 Sayılı yazısında bahsi geçen Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfının takas talebinin görüşülmesi.
14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 166 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle 730 ada 50 Parseldeki Maliye Hazinesine ait taşınmaz için İlçe Mal Müdürlüğünün imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 167 Sayılı yazısında bahsi geçen Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel için Aziz BULŞUN tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 168 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle Çevreyolu kenarındaki 1270 ada maliklerinin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 169 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Mal Müdürlüğünün Çukurköy Mahallesi 1608 ada 54 parselin Belediyemize satışıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
18. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 170 Sayılı yazısında bahsi geçen Şirin Et Sucuk San.Tic.Ltd.Şti.adına Abdurrahman ŞİRİN‘in imar plan tadilatına itirazının görüşülmesi.
19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 171 Sayılı yazısında bahsi geçen S.S.Tavşanlı Taşıyıcılar Kooperatifinin imar plan tadilatına itirazının görüşülmesi.
20. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 172 Sayılı yazısında bahsi geçen Mevlana Camii dernek Başkanı Mustafa SEVER’in Sokak ismi değişikliği talebinin görüşülmesi.
21. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 173 Sayılı yazısında bahsi geçen Moytaş Gıda Taş.Hayv.Mad.Turz.Teks.San.Tic.A.Ş. adına Halit GÜRER’in imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
22. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 174 Sayılı yazısında bahsi geçen Ulucami Mahallesi 86 ada 40 parseldeki taşınmaz için Mehmet BAŞ tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
23. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalledeki 734 ada malikleri tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
24. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 176 Sayılı yazısında bahsi geçen Azime,Selim ve Süleyman GÖKTÜRK tarafından önerilen takas talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 05.02.2016 Tarih 2 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu, üyelerden Bekir GEDİK ve İsmail AKA söz alarak 2 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağındaki 28. Maddenin “a” bendinde “Ayrıca alt kattaki bağımsız bölümle bağlantılı çatı piyesli mesken yapılması durumunda alt kattaki bağlı olduğu bağımsız bölümün alanını geçmemek üzere çatı piyesli mesken yapımına müsaade edilecektir.” ifadesi için RET oyu verdiklerini belirterek zabıtlara geçirilmesini istedikleri, yine 28.Maddedeki “c” bendine Ret oyları içerisinde Mehmet ALKAN yerine sehven Ahmet Alaaddin ARIKAN’ın isminin yazıldığından 05.02.2016 Tarih ve 2 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının 28.Maddesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak onaylanmasına oy birliğiyle  karar verildi.
 2. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 18 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Bosna Hersek’te 23 Nisan 2016 tarihinde seçmeli olarak Türkçe Eğitimi Alan öğrencilerin düzenlediği 23 Nisan kutlamalarına katılan öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımının yapılması ve Belediyemizin Kardeş Kenti Doğu Doboj İstok Belediye Başkanlığının daveti doğrultusunda ilçemiz Tavşanlı Belediyesi ile Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin Doğu Doboj İstok Belediyesi arasında 10.2011 tarihinde karşılıklı olarak imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde 19 Nisan-24 Nisan 2016 Tarihleri arasında Mustafa GÜLER, Orhan      GÜL, Halil İbrahim ALTINBAY, Mehmet ATABAY, Ahmet Yılmaz KUL, Hasan       ORDU, Mehmet ÇAĞIRKAN, Halil POYRAZ, Serdar AKPINAR, Aziz SOLMAZ, Kemal KOLUKISAOĞLU, Mehmet ALTUN,Ahmet Emre EFE,Kazım BAYRAM,Ahmet GÖKTÜRK ve Mustafa EKİZ’in10.01.2015 Tarih ve 29223 Sayılı ve 2014/7128 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararı’nın ilgili maddeleri gereğince Yolluk (Uçak bilet bedeli ve konaklama) ve günlük kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 25.02.2016 Tarih ve 188 Sayılı yazısına ekli Tavşanlı Belediye Denetimli Şehiriçi Hat Dolmuşları Başkanlığına ait 02.2016 Tarihli Dolmuş ücretlerine zam yapılmasıyla ilgili talebin görüşülmesi sonucu;Şehiriçi Dolmuş Ücretlerinin Tam:1,75 TL ve Halk Eğitim Merkezinde Mesleki Eğitim görmekte olan kursiyerler hariç Öğrenciler:1,50 TL olarak,Göbel Termal Tesisleri için ise herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Tam:2,50 TL ve Öğrenciler:1,50 TL olarak tespitine,Yönetmeliğin 45.Maddesi hükümleri gereğince de Belediyemizde görevli personelden seyahat anlarında ücret alınmamasına ve gerekli kolaylığın sağlanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 10 ve 11 Sayılı Yazılarının tetkiki sonucu;Evvelce 08.01.2016 Tarih ve 9 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesinin 11.2015 Tarih ve 29522 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu taşımacılığında kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki 70 Nolu Tebliğin 2.Bölüm 5.Maddesi c fıkrasında İl Nüfusu 500.000. ile 1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücret tarifelerinin %60 ını aşılmamak kaydıyla ücret tarifelerini belirlerler ancak terminalin bulunduğu ilçenin İl merkezine olan uzaklığının Büyükşehir olan illerde 50 km fazla, diğer illerde ise merkez ilçenin dışında olması halinde belirlenen tarifeleri ayrıca %25 ilave indirim yapılarak uygulanır denildiğinden Belediyemize ait Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesinin 01.01.2016 Tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki KDV dahil fiyatlar üzerinden uygulanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut yelerin oy birliğiyle karar verildi.

EK-1 KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ (TL)

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ (TL)

 

TERMİNALİN

ADI:TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ADRESİ:Yeni Mahallle Cumhuriyet Meydanı No:1

 

İli:KÜTAHYA

 

İlçesi:TAVŞANLI

Geçerlilik Süresi:01.01.2016-31.12.2016

 

 

YETKİ BELGESİ TÜRÜ

 

 

AÇIKLAMA

 

OTOMOBİL

 

 

OTOBÜS

 

8 Koltuk ve Altı

 

9-15

Koltuklu

16-24

Koltuklu

25-34

Koltuklu

35-45

Koltuklu

46 koltuk ve

üzeri

 

A,B,D

 

A,B,D

100 Km Üstü (uluslararası/şehirler arası taşımalar için)

 

3,15

 

7,20

 

13,50

 

18,00

 

21,00

 

23,00

100 Km altı (uluslararası/şehirler arası taşımalar için)

 

1,35

 

3,60

 

6,75

 

9,00

 

10,00

 

11,00

 

D

 

İl içi Yolcu Taşıması Yapanlardan

 

0,90

 

2,25

 

4,50

 

6,75

 

8,00

 

11,00

 

A,B,D

Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan)

 

0,90

 

2,25

 

4,50

 

6,75

 

7,00

 

8,00

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ OTOPARK TAVN ÜCRET TARİFESİ (TL)
TAŞIT TÜRÜ

0-25 (0-50)

DAKİKA

1 SAATE

KADAR

12 SAATE KADAR

HER SAAT İLAVE

12-24 ARASI HER

 SAAT İÇİN İLAVE

24 SAAT ÜSTÜ HER

SAAT İÇİN İLAVE

AYLIK

ABONMAN

ÜCRETİ

Otobüsler 4,00 1,35 0,50 0,25 72,00
Ticari Otomobiller (Taksiler)

 

ÜCRETSİZ

 

1,50

 

0,45

 

0,25

 

0,20

 

36,00

Özel Otomobiller (resmi dahil)

 

ÜCRETSİZ

 

2,00

 

0,45

 

0,25

 

0,20

 

36,00

Yine Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih 11 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediye Meclisimizin belirlemiş olduğu tarifeler içerisinde olmayan İş Bitirme Belgesiyle İmar Plan Tadilat Talepleri için ücret tarifesi belirlenmesine yönelik talebinin,yapılan görüşmeler sonucunda;

İş Bitirme Belgesi Ücretinin;

0-500.000 TL’lik işler için                          :300,00 TL

500.000 – 1.000.000 TL’lik işler için       :500,00 TL

1.000.000 – 2.000.000 TL’lik işler için    :750,00 TL

2.000.000 TL üzerindeki işleri için          :1.000,00 TL

Olarak belirlenmesine mevcut üyelerin oybirliğiyle,

İmar Plan Tadilatı talebi dilekçelerinde alınacak İmar Plan Tadilatı ücretinin de 300,00 TL olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince üyelerden Ahmet Alaaddin ARIKAN,Halil POYRAZ,İrfan GÜLEÇ,Halil İbrahim TUNÇ,Aziz KAYASAL,Mehmet Ali ERSOY,Mehmet ALKAN,İsmail AKA,Mehmet ŞİRİN,Bekir GEDİK ve Eda BALCI’nın imar plan tadilat talepleri için belirlenen 300 TL tarife ücretinin yüksek olduğu gerekçesiyle muhalefetine binaen diğer üyeleri oy çokluğuyla KABULÜNE karar verildi.

 1. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 54 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Gelişmekte olan ilçemiz sınırları içerisinde çevre ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle yeni yapılacak olan Konut ve işyeri inşaatlarının proje ruhsatlandırma aşamasında yer altı konteyner yerinin mimari proje ve vaziyet planda gösterilmesi kaydıyla, ayrıca inşaatı devam eden veya bitmiş, oturmaya (ikamete) hazır ve/veya mevcut ikamet edilen bağımsız (Daire-İşyeri) bölümlü yapılar (siteler) için site sınırları içerisinde kalmak kaydıyla,

1-Her 10(yirmi) daire için 1 (bir) adet,

2-Her 20(yirmi) ila 40 (kırk) daire arası 2 (iki) adet,

3-Her 40 (kırk) ila 60 (altmış) daire arası 3 (üç) adet,

4-Her 60 (altmış) ila 80 (seksen) daire arası 4 (dört) adet,

5-Her 80 (seksen) ila 100 (yüz) daire arası 5 (beş) adet,

6-100 (yüz) daire ve üzeri her 20 (yirmi)daire için 1 (bir) adet olmak kaydıyla yeraltı konteynerinin ilgilisine tesis ettirilmesinin KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 70 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi Şekerlik Caddesi ve Güngören Sokakta bulunan 41 ada 28 parseldeki taşınmaz sahibi Hafıza VURAL ve komşuları tarafından önerilen, parselin bulunduğu caddenin 4 katlı olduğu caddenin görsel bütünlüğünün sağlanabilmesi için 41 ada 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasının Şekerlik Caddesine bakan kısmının 4 kata çıkarılması yönündeki imar plan tadilatı talebinin uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE üyelerden Mehmet ŞİRİN,Ali ÖZDEN,İsmail AKA ve Ahmet Alaaddin ARIKAN’ın 4 kata çıkarılması yönündeki görüşüyle muhalefetine karşılık diğer üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
 2. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 71 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07.01.2016 Tarih ve 38188 Sayılı yazılarında bahsi geçen İlçemiz Yeni mahalle 225 ada 321 parsel numarasında 2528 m2 alanlı (752 ada 321 parsel) taşınmazın tapu tescilinden düşürülmeden civarındaki diğer parseller ile bu parsel hiç yokmuş gibi yoldan ihdas ve ilgili şuyulu parseller ile satış ve tevhit işlemi yapılmış olduğundan bahsedilmekte olup mükerrerliğin ortadan kaldırılması için 752 ada 321 parsel numaralı taşınmazın tapu kütüğünden terk edilmesine yönelik talebi, mükerrerliğin kaldırılması bakımından 752 Ada 321 parselin tescilinin düşürülmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazsının sonucu;C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 277982 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Köyiçi Mevkii 1505 ada 2 parselde bulunan halen Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan 6.358,55 m2 alanlı taşınmazın bulunduğu alana Çukurköy İlkokulu/Ortaokulu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın Eğitim ve Sosyal Tesis Binası olarak tahsisi edilmesine yönelik talebinin, ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 73 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 1204 Ada 264 Parsel numarasına 185 m2 alanlı, aynı ada 265 parsel numarasında 187 m2 alanlı ve yine aynı ada 268 parsel numarasında 218 m2 alanlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Bekir GÜNER tarafından günün rayiç bedelleri üzerinden satın alınmasına yönelik talebi uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrasına göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 74 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi 354 ada 9 parseldeki taşınmaz sahibi Cemal TÜRKYILMAZ tarafından önerilen, taşınmazı için düzenlenen imar çapının Derecik Caddesi tarafından yola terk yapılması gerektiği gösterildiğinden bahisle imar çapının tekrar düzenlenmesine yönelik talebi 1999-2001 yıllarında Tavşanlı genelinde yapılan Revizyon İmar Planı gereğince uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 75 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Karakova Mahallesi 1102 Ada 12,14,15 ve 16 Parsel numaralı Kentsel İş Merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Peker Kardeşler Tarım Ür.Gıda Hay.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından günün rayiç bedelleri üzerinden satın alınmasına yönelik talebi, uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (e) fıkrasına göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 84 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Şehit Alpaslan Caddesine cepheli 209 ada 1 parseldeki taşınmaz sahibi Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ tarafından önerilen, taşınmaz için düzenlenen imar çapının Şehit Alpaslan Caddesi kısmında komşu parsel gibi sıfır çekme mesafesi uygulaması yada mevcut teşekkül uygulanacaksa parselin üzerinde bulunan binanın Şehit Alpaslan Caddesi kısmındaki mevcut hattı esas alınarak çap verilmesine yönelik talebi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde bahsedilen minimum cephe şartını sağlayacak şekilde 9 metre olarak düzenlenmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün .01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Ulucami Mahallesi 67 ada 3 parsel numarasında 12 m2 alanlı ve 68 ada 14 parsel numarasında 10 m2 alanlı mülkiyetleri Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı adına kayıtlı taşınmazlar ile Yalvaç Sokakta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 102 Ada 5 parsel numarasında 30,67 m2’lik yola ihdas edilen taşınmazın Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Arif KULLUK tarafından takas edilmesine yönelik talebinin uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrasına göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 166 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 201 sayılı yazılarında bahsedilen İlçemiz Yeni Mahalle 730 Ada 50 Parselde Hazine adına kayıtlı halen Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne Malmüdürü ve Vergi Dairesi Müdürü Lojmanı olarak kullanılmak üzere tahsisli durumda bulunan, kullanılmayacak durumda olması sebebiyle ihtiyaca cevap veremediği gibi tamir ve onarımının ekonomik olmadığı anlaşılmış olduğundan bahisle söz konusu parsel için Resmi Kurum Alanından Konut Alanına çevrilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 167 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için Aziz BULŞUN tarafından önerilen,evvlce 02.10.2015 Tarih ve 156 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Emsal:1,60 olarak değiştirilen ancak yapılacak plan değişikliğinde parselin kapalı spor salonuna komşu olan kısmındaki Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılması yönündeki talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 168 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle Çevre yolu kenarında bulunan 1270 adada bulunan taşınmaz malikleri tarafından önerilen,kat artışı yapılmasına yönelik taleplerinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 169 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 04.02.2016 tarih ve 244 Sayılı yazıları ile İlçemiz Çukurköy Mahallesi 1608 Ada 54 Parsel numaralı 1.130/8.796 hissesi Hazineye, 7.666/8.796 hissesi Belediyemize ait taşınmazdaki Hazine Hissesinin Belediye Başkanlığımızca satın alınmasının istenip istenmediğinin sorulduğu anlaşıldığından, bahse konu Çukurköy Mahallesi 1608 Ada 54 Parseldeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1.130/8.796 hissesinin 5393 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince Belediyemizce Satın alınmasının KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 170 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Şirin Et ve Sucuk San.ve Tic.Ltd.Şti. adına Abdurrahman ŞİRİN tarafından evvelce Belediye Meclisince 09.01.2015 Tarihinde kabul edilen ve 09.01.2015 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının kendi parseline denk gelen 31.L.I.A imar paftasına itiraz talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 171 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı tarafından evvelce Belediye Meclisince 09.01.2015 Tarihinde kabul edilen ve 09.01.2015 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının kendi parseline denk gelen 31.L.I.A imar paftasına itiraz talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 172 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Hanımçeşme Mahallesinde bulunan Mevlana Camii önündeki Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili Mevlana Camii Dernek Başkanı Mustafa SEVER tarafından önerilen talebin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 173 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Moytaş Gıda Taş.Hay.Mad.Tur.Teks.San.ve Tic.A.Ş. adına Halit GÜRER tarafından önerilen,İlçemiz Moymul Mahallesi 1239 ada 159 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen imar çapında 3 kat olarak belirtilen kat adedinin 5 kata çıkarılmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 17. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 174 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Ulucami Mahallesi Şekerlik Caddesi Karaveliler Sokakta bulunan 86 ada 40 parseldeki 125,75 m2 alanlı taşınmaz için Mehmet BAŞ ve Yasin BAŞ tarafından önerilen parselinin Bodrum+4 kat olarak imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 18. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 175 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Karayaka Mevkiinde bulunan 734 ada 81 parsel numaralı taşınmaz için Celal ÖZYAŞAR ve komşuları tarafından önerilen 3 kat olan yapı nizamının 4 kata çıkarılmasına yönelik imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 176 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesi Domaniç Caddesine cepheli 294 ada 5 parsel numarasında 26 m2 alanlı mülkiyeti Azime GÖKTÜR, Selim GÖKTÜRK adına kayıtlı ve 295 ada 6 parsel numarasında 13 m2 alanlı mülkiyeti Süleyman GÖKTÜRK adına kayıtlı taşınmazlar ile Bedesten Projesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 301 Ada 1 parseldeki 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan için Azime GÖKTÜRK, Selim GÖKTÜRK ve Süleyman GÖKTÜRK tarafından önerilen takas talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 20. Belediye Meclis Üyesi İrfan GÜLEÇ imzasına havi 04.03.2016 Tarihli Ulucami Mahallesi Yalvaç Sokağın Prof.Dr.Necmettin Erbakan Caddesi olarak ve ayrıca Cuma Pazarı meydanı olarak anılan Saat Kulesinin olduğu Meydanın da Erbakan Meydanı olarak isim değişikliği yapılmasıyla ilgili talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.