05 Ağustos 2016 Meclis Kararları

GUNDEM
Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine göre
05.08.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi

 1. Geçmiş toplantılara ait Meclis Müzakere Tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2016 Tarih ve 127 Sayılı Yazısında bahsi geçen TAGTAŞ Tavşanlı Gıda San.Tic.A.Ş. tarafından 1993 Model Komatsu Marka Forklift’in Belediyemize karşılıksız hibe edilmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 3. Evvelce ertelenen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı Yazısında bahsi geçen Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğünün Emet ve Kuruçay üst geçitleriyle ilgili imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet YAŞAR tarafından önerilen Moymul Mahallesi 1226 ada 163 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 560 Sayılı yazısında bahsi geçen Mustafa TAŞ tarafından önerilen Çukurköy Mahallesi 5078 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 561 Sayılı yazısında bahsi geçen  Evvelce alınan 03.06.2016 Tarih ve 124 Sayılı Meclis Kararına itirazın görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı yazısında bahsi geçen Çevreyoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesiyle Eski Cezaevi arasındaki 8 hektarlık alanda evvelce alınan 07.10.2011 Tarih ve 9/120-8 Sayılı ve 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Meclis Kararlarında bahsedilen Kentsel Dönüşüm alanının imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 564 Sayılı yazısında bahsi geçen ve Hakan TOKGÖZLÜ tarafından önerilen Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parselde imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.

 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantılara ait 03.06.2016 Tarih ve 6 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı ile 25.07.2016 Tarihli ve 7 Sayılı Olağanüstü Meclis Müzakere Tutanaklarının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2016 Tarih ve 127 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Mülkiyeti TAGTAŞ Tavşanlı Gıda San.ve Tic.A.Ş.adına kayıtlı 1993 Model FD30NT-11 Komatsu Marka forkliftin (Seri No:449719-1852/ Motor No:4D955 15781) Belediyemize karşılıksız olarak hibe edilmesine yönelik talebin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Noterden yapılacak hibe senedi doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (i) Fıkrası gereği hiçbir bedel ödemeksizin karşılıksız olarak hibe yoluyla bağış olarak kabul edilmesine mevcut Üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kütahya-Tavşanlı-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Emet Kavşağı ile Kuruçay Kavşağı üzerinde T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan taşıt üst geçit ve yaya alt geçitlerin yeni oluşan karayolu güzergahı (Barış Manço Üst geçidi ile Sadık Penbe kavşağı arasındaki alan) imar planına işlenmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Balıklı Parkı civarında 1226 ada 163 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılması planlanan kız öğrenci yurdu binasına ait mevcut inşaat halindeki yerin 5 kata çıkarılmasına yönelik Mehmet YAŞAR tarafından önerilen talebin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 560 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi 5078 parsel numarasında 584 m2.lik Ayşe TAŞ adına kayıtlı taşınmaz için verasetçisi Mustafa TAŞ tarafından önerilen uygulama imar planına göre yeşil alanda kalan kısmının vasfının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 561 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Derya Sokağın genişletilmesi ile ilgili olarak evvelce alınan 03.06.2016 tarih ve 124 Sayılı Meclis kararına Halil İbrahim MANİSALI tarafından yapılan itirazın uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Belediye Meclisimizce evvelce alınan 07.10.2011 tarih ve 9/120-8 Sayılı Kararı ile Çevre yoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesi ile eski Cezaevi arasında kalan yaklaşık 8 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş, 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Kararıyla da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi hükümleri çerçevesinde Afet Riski Altındaki Alan olarak belirlenen ve halkımız arasında Aşağı Sanayi olarak bilinen Küçük Sanayi Sitesinin Çukurköy Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi İnşaatının tamamlanmaya yakın olması,projesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünce, Karayolları Bölge Müdürlüğünce onaylanan Emet ve Kuruçay taşıt üst geçitleri projesi, hızla gelişen ve büyüyen Tavşanlı İlçemizdeki Çevre Yolu kenarına yakışan yeni planlama ihtiyacını doğurması nedeniyle söz konusu alanda imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 564 Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numarasındaki taşınmazın maliklerinden Hatice TOKGÖZLÜ verasetçisi Hakan TOKGÖZLÜ tarafından önerilen uygulama imar planına göre yeşil alanda kalan kısmının vasfının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.