04-18 Kasım 2016 Meclis Kararları

GÜNDEM

(Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine

göre 04.11.2016  Tarihinde Cuma  günü  Saat: 20:30’da yapacağı

toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi)

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.10.2016 Tarih ve 244 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2017 Yılı ve İzleyen 2 Yıla ait Analitik Bütçesinin görüşülmesi.
 3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 208 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2017 Yılında uygulayacağı tarifelerin görüşülmesi.
 4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 209 Sayılı yazısında bahsi geçen Meclis Kararlarının iptal edilmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı yazısında bahsi geçen Kafe Restoran gibi mekanların ön bahçelerinin kapatılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 761 Sayılı yazısında bahsi geçen Bozkurtlar İnş.Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 762 Sayılı yazısında bahsi geçen Ümran ÜNLÜ’nün imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı yazısında bahsi geçen Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ’ın imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 764 Sayılı yazısında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi 6225 parsel güneyindeki alanın ilave imar planın onaylanması talebinin görüşülmesi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 765 Sayılı yazısında bahsi geçen Moymul Mahallesindeki Toplu Konut Alanı imar plan tadilatı paftasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısında bahsi geçen Moymul Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait 1293 ada 1 parsel ve 521 ada 7 parseldeki taşınmazların kat karşılığı olarak satışı talebinin görüşülmesi.
 12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 662 Sayılı yazısında bahsi geçen Ulucami Mahallesi Kır Sokakta bulunan 77 ada 7 Parseldeki Ali  ERDOĞAN’a ait taşınmazın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
 13. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclis Üyesi Mehmet ŞİRİN tarafından önerilen Belediye Meclisinin 05.02.2016 Tarih ve 31 Sayılı  Meclis Kararıyla belirlenen ön bahçe mesafeleriyle ilgili talebinin görüşülmesi.

 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 05.10.2016 Tarih ve 10 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.2016 Tarih ve 244 Sayılı yazılarında bahsi geçen Belediyemizin 2017 ve izleyen 2 Yıla ait Analitik Bütçe Teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.2016 Tarih ve 208 Sayılı yazılarında bahsi geçen Belediyemizin 2017 Mali Yılında uygulayacağı 5281 Sayılı Kanunla değişik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasına göre 2017 Mali Yılından önce belirlenmesi gereken Tarifelerin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 209 Sayılı tetkiki sonucu;Belediyemizin İş ve İşlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Burhanettin TOKMAK tarafından hazırlanan 2014 Yılı Denetim Raporunun 7. Sayfasındaki Maddesinde tenkide alınan,Belediye Meclisimizin almış olduğu 07.01.2011 Tarih ve 1/8 Sayılı Meclis Kararı ile 07.03.2014 Tarih ve 3/19 Sayılı Meclis Kararlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince  iptal edilmesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemizdeki İşyerlerinde ( Cafe – Restoran gibi mekanların) ön bahçelerinin Gölgelik – Pergole – Tente uygulamaları hakkında tasarım kriterlerinin belirlenmesine yönelik talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 806 Ada 97 parsel numarasında 405 m2 alanlı taşınmazın hissedarları Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ tarafından 19.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen imar plan tadilatı talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 762 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde bulunan 353 Ada 36 parsel numarasında 433,01 m2.lik taşınmazın sahibi Ümran ÜNLÜ tarafından 26.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen İmar çapıyla ilgili imar plan tadilatı talebinin, imar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 806 Ada 97 parsel numarasında 405 m2 alanlı taşınmazın hissedarları Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ tarafından 19.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen imar plan tadilatı talebinin, daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 764 Sayılı yazısının imar komisyonunca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6225 parsel numaralı Cezaevi yapılmak üzere tahsisli taşınmaz civarındaki 05.06.2015 Tarih ve 108 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen ilave 1/1000 ölçekli plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,18 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 765 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Moymul Mahallesi 1167 ada , 1,2 parsel, 1168 ada 1,2,3 parsel, 1169 ada 1,2,3,4 parsel, 1171 ada 1,2,3 parsel, 1172 ada 1,2,3 parsel, 1173 ada 1,2,3 parsel, 1174 ada 1,2,3,4 parsel, 1175 ada 2,3,4,5,6 parsel ve 1176 ada 1,2,3 parsel ile mülkiyeti Tavşanlı Yörem Ekmek Unlu Mamuller Gıda Temizlik Hiz.San.ve Tic. Adına kayıtlı taşınmazların 05.10.2016 tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,19 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde bulunan mülkiyetleri Belediyemize ait 1293 ada 1 parsel numarasında 2974,81 m2.lik ve 521 ada 7 parsel numarasında 2989 m2.lik taşınmazların kat karşılığı olarak satışına yönelik talebinin, daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısının Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 Tarih ve 662 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Ali ERDOĞAN adına kayıtlı 77 ada 7 parsel numarasında 123 m2 alanlı taşınmazın günün rayiç bedelleri üzerinden kamulaştırılmasına yönelik talebinin, 06.05.2011 Tarih ve 5/65-16 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen 12 ve 70 adalardaki kamulaştırmaların devam ettiğinden ve ara sokak olması nedeniyle uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesi (e)fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 13. Belediye Meclis Üyesi Mehmet ŞİRİN tarafından önerilen Bahçe mesafeleri konusundaki talebinin, 05.02.2016 Tarih ve 31 Sayılı Meclis Kararına göre işlemlerin devam etmesine, parsel derinliklerinin yetmediği durumlarda ise parsel bazında kararın Meclisçe değerlendirilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 14. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.10.2016 Tarih ve 106 Sayılı yazısına ekli Belediyemizin 2016 Mali Yılı ile izleyen 2 Yılına ait Analitik Bütçe Teklifi ve buna ilişkin 21.09.2016 Tarih ve 37-464 Sayılı  Encümen Kararı doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 08.11.2016 Tarihli Rapor da göz önüne alınarak Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan  Belediyemizin 2017 Mali Yılı bütçesinin 80.000.000 ¨ olarak, 2018 Mali Yılı bütçesinin 84.000.000 ¨ olarak ve 2019 Mali Yılı bütçesinin de 88.200.000 ¨ olarak kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 15. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.2016 Tarih ve 208 Sayılı yazına ekli 5281 Sayılı Kanunla değişik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasına göre 2017 Mali Yılından önce belirlenmesi gereken Tarifelerle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 15.11.2016 Tarihli raporda göz önüne alınarak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 96.Maddesi (B) Fıkrası ile 97.Maddesi Hükümlerine göre hazırlanan isteğe bağlı Tarifelerin 01.01.2017 Tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen KDV dahil fiyatlar üzerinden uygulanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince Göbel Termal Tesisleri Tarifeleri ve Su Tüketim Kademesi ücretlerinin oy çokluğuyla diğer tarifelerin ise mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.