İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye hizmet alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden bedesten projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerekmekte olup imar vasfının değiştirilmesine ait 06.05.2016 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan  1/1000 ölçekli paftanın plan tadilat teklifinin 05.10.2016 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 18 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.