İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

İlçemiz Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Şehit Alpaslan Caddesine cepheli 209 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen imar çapının Şehit Alpaslan Caddesi kısmında komşu parsel gibi sıfır çekme mesafesi uygulaması yada mevcut teşekkül uygulanacaksa parselin üzerinde bulunan binanın Şehit Alpaslan Caddesi kısmındaki mevcut hattı esas alınarak çap verilmesinden bahisle imar çapının tekrar düzenlenmesi talep edilmekte olan plan tadilatının 03.06.2016 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 13 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.