Projenin genel amacı; Tavşanlı’nın yöresel bir lezzeti olan Tavşanlı Güvecinin endüstriyel ölçekte üretilmesi ve markalaşması sağlanarak İlçede benzer özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıdır. Tavşanlı tarihsel olarak yüksek maliyetli ve geniş istihdam imkanları sunan büyük kamu yatırımlarını çekebilmiştir. İlçe sahip olduğu kömür yatakları ile ekonomisini kömür madenin işletilmesi üzerine kurmuş ve 1941 yılında Garp Linyit İşletmeleri havzadaki kömürü devlet eliyle çıkarıp işlemeye başlamıştır. Ardından kurulan Tunçbilek 1956 ve Seyitömer 1970 Termik santralleri ülkemizin önemli elektrik üretim tesisleri haline gelmiştir. Bu yatırımlar binlerce kişiye istihdam sağlamış ve madencilik sektörü ilçenin bel kemiği haline gelmiştir. Yüksek gelir getirici ve kamu garantisi altındaki bu iş imkanları ilçede özel sektörün gelişmesini önlemiştir. İlçede özel sektör marifetiyle gelişen istisnai bir ürün olarak Tavşanlı Leblebisi ön plana çıkmaktadır. Yıllar içinde özel sektör yatırımları ile büyüyen sektörde mevcut durumda 107 adet firma bulunmaktadır. Gerek sağladığı istihdam gerekse yarattığı katma değerle ilçe sakinleri için önemli bir ekonomik faaliyet haline dönüşen leblebi imalatı 2000 yılından beri kutlanan Leblebi ve Kömür Festivali ile kendini göstermektedir. Benzer bir potansiyele sahip yöresel bir ürün olan Tavşanlı Güvecinin ilçe ekonomisine katkı sunabilir hale gelebilmesi için ürünün raf ömrü uzatılmalı, pazar payı arttırılmalı ve başarı bir markalaşma ve pazarlama süreci yürütülmelidir. Mevcut durumda faaliyet gösteren az sayıda işletme bu gereklilikleri yerine getirebilecek mali kaynağa yada iş gücüne sahip değildir. Bu kapsamda, ürün için geniş çaplı bir pazar yaratabilmek adına kurgulanan bu proje ile pişmiş dondurulmuş Tavşanlı Güveci üretim tesisi oluşturulacak ve markalaşma çalışmalarının da katkısıyla ilçe sınırları içine sıkışmış yöresel bir ürün endüstriyel bir ürüne dönüştürülerek geniş bir coğrafyaya yayılacaktır. Projenin temel motivasyonu üretim kapasitesi giderek artan ve ölçeği büyüyen, ticari kaygıyı ön planda tutan bir yatırımdan ziyade belli bir gelir elde eden sürdürülebilir bir işletme kurarak ürünün ilçe dışında bilinirliğini arttırmak ve iyi uygulama örneği sunarak özel sektörün benzer yatırımları hayata geçirmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, artan benzer yatırımlar ile ilçede yaratılan katma değer ve istihdam imkanları artacaktır.