İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye hizmet alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden bedesten projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerekmekte olup imar vasfının değiştirilmesine ait 06.05.2016 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan  1/1000 ölçekli paftanın plan tadilat teklifinin 05.10.2016 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 18 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

           İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka Mevkii şahıs mülkiyetindeki taşınmazlar meri imar planına göre Tavşanlı-Kütahya karayoluna cepheli Bitişik nizam Bodrum+3 kata müsaadeli mesken alanında kalmakta olup İlçemize daha sonra bağlanarak mahallemiz konumuna düşen Çukurköy Belde Tüzel Kişiliğine ait mevcut imar planının Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut yerleşim alanları dikkate alınarak zemin kattan ticari olması ve kat müsaadesinin 5’e çıkarılmasına ait plan tadilat teklifinin 05.10.2016 tarih ve 158 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 17 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

 İlçemiz Yeni Mahalle 232 Ada 74 Parsel numaralı taşınmaz Tavşanlı Kentsel ve Tarihsel Sit Alanı Etkilenme Geçiş alanında kalmakta olup 104 envanter  nolu  tescilli esere  komşudur. Ticaret alanına yönelik imar plan tadilatı teklifinde bulunulmuş olup konu 06.10.2015 tarih ve 504 sayılı yazımızla Kütahya Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş ve cevabi yazıları 18.12.2015 tarih 2501 sayılı yazıları ile tarafımıza ulaşmış olması nedeniyle ticaret kullanıma yönelik hazırlanan plan tadilat teklifinin 03.06.2016 tarih ve 128 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 12 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

İlçemiz Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Şehit Alpaslan Caddesine cepheli 209 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen imar çapının Şehit Alpaslan Caddesi kısmında komşu parsel gibi sıfır çekme mesafesi uygulaması yada mevcut teşekkül uygulanacaksa parselin üzerinde bulunan binanın Şehit Alpaslan Caddesi kısmındaki mevcut hattı esas alınarak çap verilmesinden bahisle imar çapının tekrar düzenlenmesi talep edilmekte olan plan tadilatının 03.06.2016 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 13 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için daha önce 02.10.2015 tarih ve 156 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış Emsal:1,60 olarak değiştirilmiş ancak yapılacak plan değişikliğinde parselin kapalı spor salonuna komşu olan kısmındaki Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılması talep edilmekte olan 03.06.2016 tarih ve 130 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 14 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

İlçemiz Yeni Mahalle 30.M.IV.A imar paftasında Kütahya Çevreyolu cibarında kain mülkiyeti Ayka Madencilik İnş.Enerji Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı 750 ada 1506-1507 ve 1697 parsellerdeki taşınmazlarla ilgili 06.03.2015 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen plan tadilatının 03.06.2016 tarih ve 131 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 15 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.